26 Aralık 2011 Pazartesi

2012 yılı Değer Artış Kazancı İstisnası 8.800 TL

2012 yılında uygulanacak değer artış kazancı istisnası 8.800 TL olarak belirlendi.

26 Aralık 2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 280 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.800 TL olarak tespit edilmiştir.

Hiç yorum yok: