19 Ekim 2012 Cuma

E-Beyanname'de değişiklikler

E-Beyanname son sürümünü indirmek için buraya tıklayın.

17.10.2012 Beyanname Düzenleme Programı Güncellemesi

Tablolara Excel'den veri alınma işlemi güncellenmiştir. Bu işlemi uygulayan mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir. 

17.10.2012 Mükellefiyet Grubu Seçimine İlişkin Duyuru

Düzeltme beyannamesi ve kanuni süresinden sonra beyanname veren mükelleflerimizin, VUK 352 ve VUK 355'e göre uygulanacak cezanın tespit edilmesi için mükellefiyet grup seçimini yaparken (1.Sınıf, 2.Sınıf) hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu seçim programlarımızda kontrol altına alınmıştır. Mükellefiyet grup seçimini yanlış seçerek vergi kaybına sebep olan mükelleflerimiz tespit edileceğinden, lütfen mükellefiyet grubunu doğru olarak seçmeye özen gösteriniz.

17.10.2012 Damga Vergisi Muafiyetine İlişkin Duyuru 

Bilindiği üzere bazı kurum ve kuruluşlara e-beyanname göndermeleri sırasında ödemeleri gereken Damga Vergisi ile ilgili muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyetten faydalanma hakkı olan mükelleflerimiz Başkanlığımızca belirlenmiştir. Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma hakkı olmasına rağmen bizim listemizde yer almayan mükelleflerimizin Damga Vergisi muafiyetinden yararlanma gerekçeleri tespit edilemediğinden, bu mükelleflerimizin e-beyanname gönderme esnasında açılacak kutucuğa "Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma gerekçelerini" belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Damga Vergisi muafiyetinden faydalandırılmayacaklardır. Başkanlığımızca Kanuni Gerekçeler değerlendirilerek gerekli işlem yapılacaktır.

01.10.2012 BA-BS Bildirimleri 

01.10.2012 tarihinden itibaren 418 no.lu tebliğ gereği BA-BS Bildirimlerinde değişiklik olmuştur. BA-BS Bildirimlerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

19.09.2012 Paket Kontrol İşlemleri Hakkında Duyuru 

Gönderilen paketlerdeki beyannamelerin tablolarında 5.000'den fazla kayıt olması durumunda beyannamelerin kontrolü doğal olarak uzun sürebilmekte ve tarayıcı (İnternet Gezgini) programları işlemlerin bitişini beklemeden bağlantıyı koparmaktadır. Bu durumda işlem halen devam ettiği halde kullanıcılarımız işlemin yarıda kaldığını düşünerek yeniden giriş yapıp yeniden paket göndermekte ve mükerrer beyannameler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanıcılarımızın yeniden paket göndermeden bir süre bekledikten sonra paketin durumunun Kontrol Bekliyor durumundan Kontrol Edildi durumuna geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Paketlerin durumları Paket Ara seçeneğinden sorgulanabilmektedir.
 
01.08.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

Gvk 283 no.lu Gelir vergisi Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

01.07.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2012/3322) gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.


Hiç yorum yok: